Buscom
BUSCOM. Birkagatan 21 • 113 36 Stockholm • Tel 08 446 73 22 • Info@buscom.se

TJÄNSTER

Våra tjänster baseras på modulära och standardiserade paket som är utvecklade för att kunna anpassas för unika krav och behov avseende exempelvis säkerhet.

Samtliga tjänster fokuserar på att etablera eller ansluta sig till en marknadsplats/knutpunkt med följande kännetecken;

  • Etablerad och säker teknik
  • Informationssäkerhet
  • Garanterat SLA inkl framkomlighet
  • Kostnadseffektivitet


  • Normalt räcker det med en anslutning till en knutpunkt för att nå flertalet kunder eller informationstjänster.

    

    Information om genomförd flytt till ny Knutpunkt (KN7)