Mer om våra tjänster

Vi tillhandahåller:

 • Branschorienterade lösningar där olika kunder har direktkommunikation med varandra helt skilt från andra sårbara lösningar som ofta baseras på VPN över Internet
 • Lösningar med mer ansvar hela vägen inkl garantier för överföringskapacitet och framkomlighet
 • Lösningar som är omöjliga att nå från Internet och som inte kan utsättas för DDOS attacker eller avlyssnas av obehöriga

Våra lösningar är:

 • Säkra
 • Robusta
 • Kostnadseffektiva
 • Etablerade med känd teknik

Vad används BusComs lösningar till:

 • Skapa eller vara en del av branschorienterade kommunikationslösningar
 • Skapa en kanal för åtkomst till exempelvis molntjänster utan att gå via Internet
 • Köra säker trafik mellan olika parter för exempelvis e-post, databasåtkomst, transaktionssystem
 • Konsolidera punkt till punktlösningar för att reducera kostsamma direktförbindelser
 • Skapa redundans för kommunikation med viktiga affärspartner
 • Operatörsoberoende kommunikation då våra lösningar kan bäras av vilken operatör som helst, dock utan användande av Internet som bärare

Vi tillhandahåller:

 • Förbindelser (från olika operatörer)
 • Specifika säkerhetstjänster
 • Olika SLA nivåer med garanterad kapacitet upp till 10 Gbps inkl 24/7 drift
 • Knutpunktstjänster för dedicerade branscher eller en grupp av verksamheter
 • Kundanpassade lösningar inkl sådana som baseras på av Försvarsmakten godkänt krypto.
 • Anpassade kommunikationslösningar för en specifik tillämpning där en tjänsteleverantör tillhandahåller sin tillämpning för en dedicerad målgrupp, allt paketerat inkl kommunikationstjänster från BusCom