Buscom
BUSCOM. Birkagatan 21 • 113 36 Stockholm • Tel 08 446 73 22 • Info@buscom.se

OM BUSCOM

Vår affärsidé

Tillhandahöll kommunikationstjänster för samarbete mellan tjänsteleverantörer och deras kunder genom öppna eller slutna knutpunkter som medger effektivt och föutsägbart informationsutbyte

Vår strategi

Etablera kostnadseffektiva och riskminimerande lösningar samt tillhandahåll kompetens för att möjliggöra detta

Vår organisation

Privat ägt och leverantörsoberoende företag som är väl etablerat sen 2003

Våra kunder

Krävande informationsleverantörer och deras kunder som fokuserar på förutsägbarhet avseende såväl kostnader som tillgånglighet och åtkomstInformation om genomförd flytt till ny Knutpunkt (KN7)