Buscom
BUSCOM. Birkagatan 21 • 113 36 Stockholm • Tel 08 446 73 22 • Info@buscom.se

Lantmäteriet

Lantmäteriet förmedlar stora mängder fastighetsinformation, till exempel lagfarter, inteckningar, servitut, till bank- och finansvärlden.Information om genomförd flytt till ny Knutpunkt (KN7)