Buscom
BUSCOM. Birkagatan 21 • 113 36 Stockholm • Tel 08 446 73 22 • Info@buscom.se

KUNDER

Kunder finns inom många olika brancher som exempelvis banker, försäkringsbolag, hälso- och sjukvård, energi, IT-företag, myndigheter och annan offentlig verksamhet.

Genom våra lösningar har våra kunder bl.a. kunnat


  • Höja tillförlitligheten i kommunikationen
  • Effektiviserat punkt till punkt förbindelser
  • Avvecklat gammal kommmunikationsteknik
  • Konsoliderat anslutningar till flera parter

  • Se några exempel på lösningar som några av våra kunder etablerat


    

    Information om genomförd flytt till ny Knutpunkt (KN7)