Buscom
BUSCOM. Birkagatan 21 • 113 36 Stockholm • Tel 08 446 73 22 • Info@buscom.se

Information om genomförd flytt till ny Knutpunkt (KN7)

Bakgrund

BusCom använder Stokab som underleverantör för fibertjänster och även de utrymmen vi använder för korskoppling. Under 2012 beslutade BusCom att avveckla ett av dessa utrymmen, KN1 som inte längre höll måttet avseende tekniska lösningar, försörjningssystem, skydd mm.


Genomförda åtgärder

Flyttningen planerades och påbörjades under sista kvartalet 2012 genom att bygga upp en helt parallell miljö i KN7. KN7 är betydligt modernare och har utrustning och tekniska försörjningssystem som väl möter våra krav. Flyttningen genomfördes genom att använda den parallella miljön för respektive kund. Efter att vi gemensamt testat och verifierat funktionaliteten hos respektive kund, styrdes trafiken om till drift i den nya Knutpunkten (KN7).
BusCom har fullt ut hanterat de kostnader som uppstått avseende dubblering av utrustning liksom den korskoppling och/eller omkoppling som krävts. Vi lyckades även helt med vår egen målsättning att detta skulle ske med ett minimum av förändringar hos våra kunder samt att det kunde ske utan något avbrott eller annan störning i kundernas trafik.


Resultat

BusCom har nu efter flytten fått utökade möjligheter att utöka tjänsteportföljen med leverans av en del nya och effektiva tjänster, te.x. 1-Gbit-tjänster, rikstäckande hyrda förbindelser (leased line) och förbättrad redundans.Information om genomförd flytt till ny Knutpunkt (KN7)