Så fungerar BusCom-nätet

Trafiken i BusCom-nätet sker i en egen från Internet skild infrastruktur som är helt oberoende av störningar som hacking, överbelastningsattacker (DDOS) eller liknande. Trafiken går i dedicerade förbindelser och all trafik är krypterad mellan parterna. Därutöver är trafiken överenskommen mellan de olika organisationerna. Jämfört med VPN över Internet är BusComs lösning en mycket säker, pålitlig och robust lösning för affärskritisk kommunikation.


Organisationer som använder BusComs tjänster kan överföra information mellan varandra efter att de är överens om detta och dessutom vara helt säkra på att ingen annan part vare sig kan förhindra kommunikationsflödet eller avlyssna det.


Varje ansluten organisation behöver skydda sig själv och även vara säker på att den part man kommunicerar har ett fullgott skydd av informationen, det BusCom tillför är en säker kommunikation och en garanti att ingen däremellan kan påverka eller ta del av informationen.


Tekniken som används baseras på leverantörsoberoende, kommersiellt etablerade och kostnadseffektiva lösningar enligt gängse branschstandards. Allt baseras på IP och fungerar som Internet, men utan dess nackdelar.