BusCom-nätet

BusCom-nätet är vår knutpunktstjänst som möjliggör kommunikation mellan olika organisationer. Via vår knutpunktstjänst sker säker kommunikation mellan olika organisationer. Tjänsten levereras i hela Sverige och är även möjlig att få i andra länder.


Så fungerar BusCom-nätet >>

Tjänster

Våra tjänster baseras på kommersiellt etablerad teknik från ledande kommunikationsleverantörer, vi fokuserar på att bygga robusta och avskilda lösningar med mycket hög säkerhet. Våra lösningar baseras på avskildhet från Internet och är därför inte sårbara för attacker som DDOS eller liknande.


Mer om våra tjänster och vad du kan använda BusComs lösningar till ››

Kunder

Våra kunder finns inom såväl privat som offentlig sektor, de har valt oss för våra säkra lösningar.


Exempel på kundlösningar ››

Om BusCom

Affärsidé – Vi ska tillhandahålla säkra kommunikationstjänster baserade på kommersiellt etablerade tekniker i en avskild infrastruktur för att kunna garantera kostnadseffektivitet, förutsägbarhet samt framkomlighet

Strategi – Vi etablerar mycket säkra och robusta lösningar för affärskritisk kommunikation

Organisation – Vi är privatägda och har levererat kommunikationstjänster sedan 2003

Våra kunder – finns i olika branscher inom både privat och offentlig sektor. Kontaktinformation ››


Kontaktinformation ››